30 Nederlandse en Belgische kunstenaars verbeelden hun dromen en hebben de tentoonstelling “Droomreis” opgezet die rondreist door Nederland en België.
Deze unieke belevenis omvat objecten, installaties, audio, video, performances, schilderijen en tekeningen.
De missie van de Droomreizigers is kunst toegankelijk maken voor een breed publiek, in combinatie met een fantastische, veelal historische plek. Kunsteducatie speelt hierbij een belangrijke rol. Als gidsen kunnen wij scholieren rondleiden langs de kunstwerken.
Droomreis is een wakkere reis door het brein van de kunstenaar en vindt graag plaats op een unieke, donkere lokatie.
Stormlampen of ledlampjes zullen de bezoekers helpen hun weg te vinden langs de kunstwerken.

De laatste Droomreis vond plaats in 2015 in het Fort aan de Sint Aagtendijk in Beverwijk, beter bekend als het Muziekfort. Er wordt naarstig gezocht naar weer een fantastische donkere lokatie en wellicht komt er weer eens een nieuwe epositie, Droomreis 7.0!